Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.

Privacy policy

Inleiding
Verwerking van persoonsgegevens
Beveiliging en aanpassing van gegevens
Gebruik van cookies
Wijzigingen

Inleiding Terug naar de index
  Ceves Vergeer hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy.

Verwerking van persoonsgegevens Terug naar de index
  Wij maken u er op attent dat aan ons verstrekte gegevens worden opgenomen in ons gegevensbestand. Ceves Vergeer gebruikt uw gegevens voor onze (verkoop)administratie, voor de uitvoering van bestellingen, Documentatieaanvragen en om relaties/ klanten van zijn (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht Ceves Vergeer rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunt u uw gegevens hiertegen laten blokkeren door een brief te sturen naar Ceves Vergeer B.V. Postbusnummer 2087, 7420 AB Deventer.

Beveiliging en aanpassing van gegevens Terug naar de index
  De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. U kunt uw eigen gegevens opvragen, wijzigen en verzoeken ze te laten verwijderen door contact met ons op te nemen door een bericht te sturen naar Postbusnummer 2087, 7420 AB Deventer of naar info@cevesvergeer.nl. Verder geldt zoals gezegd dat iedere verwerking in overeenstemming is met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

Gebruik van cookies Terug naar de index
  De toegang tot bepaalde informatie op de site zijn alleen bestemd voor klanten en/of relaties. Om u die toegang te kunnen geven, gebruiken wij tijdens het bezoek zogenoemde cookies. Dat zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die gegevens van u als bezoeker van onze site vastleggen. Op onze site worden deze gegevens alleen gebruikt om het u als bezoeker makkelijker te maken: n keer de cookie accepteren betekent dat u tijdens n surfsessie alle informatie kunt downloaden, kunt bestellen en andere alleen voor relaties en klanten toegankelijke informatie kunt bekijken. Zonder cookie zou u als bezoeker voor elk nieuw onderwerp steeds weer e-mailadres en wachtwoord moeten intikken. Wanneer u op onze site uitlogt, wordt de tijdelijke cookie gewist.

Wijzigingen Terug naar de index
  Ceves Vergeer B.V. behoudt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden. Controleer daarom regelmatig de privacy policy voor de meest actuele privacybeleid van Ceves Vergeer.


Copyright 2005 Ceves Vergeer B.V.


Ceves Vergeer B.V. :: Teugseweg 20 :: Postbus 2087 :: 7420 AB Deventer :: KvK 08031778 :: Tel. +31 (0)570 50 38 30